SCW

กระบอกสูบขนาดเล็กทรงเหลี่ยม

SCW

series

【Discontinuance Notice(with switch type)】

สามารถติดตั้งได้สองด้าน

กล่องบรรจุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำให้สามารถติดตั้งเข้ามุมใด ๆ ก็ได้
สามารถเลือกได้ทั้งเกลียวผู้และเกลียวเมีย