PD

ยางดูดจับชนิดโฟม รุ่นพีดี

PD

ชุด

  • ยางดูดจับผลิตจากโฟม (ฟองน้ำ)
  • การใช้งาน: สำหรับดูดจับชิ้นงานที่ผิวหน้ามีลักษณะไม่สม่ำเสมอ เช่น แผ่นอิฐ
  • ขนาด: φ20,30,40,50,60,70,80,100