SC1

อีเจ็กเตอร์ประหยัดพลังงานกะทัดรัด

SC1

series

ประหยัดพลังงาน

ปริมาณอากาศที่ใช้: ลดลง 50% (เปรียบเทียบกับเอ็มซี52)
*ในกรณีของหัว เอ็กซ์/บี

ประหยัดพื้นที่

ความกว้างของตัวรูปทรง 10 มม.

แรงดันเข้าต่ำมาก : 0.18MPa ผลลัพธ์ที่ได้: -83kPa(หัว B)

ติดตั้งตัวกรองในตัว

ป้องกันฝุ่นเข้าไปในชิ้นส่วน

ติดตั้งเซ็นเซอร์ในตัว

ยืนยันการดูดจับและควบคุมวาล์วโซเลนอยด์

มีวาล์วโซเลนอยด์แบบยึดค้างให้เลือก

รักษาแรงดันสุญญากาศแม้เมื่อกระแสไฟดับ

มีตัวเลือกเป่าแบบทั่วไป

ใช้งานในห้องสะอาด