MPS-35

การแสดงผลสองหน้าจอแบบดิจิตอล ด้วยตัวอักษร 3สี

MPS-35

series

สามารถเลือกปรับความยืดหยุ่นของหน้าจอแสดงผลได้

ตัวแสดงผลของแรงดันแสดงผลได้ถึง 3 สี

ตัวปรับปุ่มกดขึ้นลงง่ายต่อการตั้งค่า

ลดพลังงานลงถึง 10% เมื่อเทียบกับ รุ่นเก่า (MPS-34)

ประเภทการเชื่อมต่อที่ง่ายต่อการติดตั้ง