PJ

ยางดูดจับชนิดลูกสูบ รุ่นพีเจ

PJ

series

ประเภททรงลูกสูบ 2 ชั้น ขอบบาง
การใช้งาน: เมื่อไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งยางดูดจับแบบสปริง และเมื่อพื้นผิวดูดจับมีลักษณะเอียง
ขนาด:
φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80

ประเภททรงลูกสูบ 2 ชั้น ขอบบาง

การใช้งาน: เมื่อไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งยางดูดจับแบบสปริง และเมื่อพื้นผิวดูดจับมีลักษณะเอียง

ขนาด:
φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80