VFL-M5

เครื่องกรองสุญญากาศภายในขนาดเล็ก

VFL-M5

series

ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่

ดูแลรักษาสภาพง่าย

ภาชนะบรรจุแบบใส: ตรวจสอบง่าย