RA

ยางดูดจับบำรุงรักษาชนิดไม่เกาะติด

RA

series

ด้วยวิธีการบำรุงรักษาของเรา ผิวหน้ายางจึงมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ลดการเกิดรอยจากการดูดจับ และแต่ละรุ่นสามารถใช้งานร่วมกันได้

การใช้งาน: เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่เกิดรอยได้ง่าย เช่น ชิปเซมิคอนดัคเตอร์และผลิตภัณฑ์แก้ว.

ลักษณะ: ยางดูดจับผลิตจากยางฟลูโอรีนเท่านั้น