CORE

แกนสำหรับรุ่นพีเจจี

CORE

แกนสำหรับยางดูดทรงลูกสูบพีเจจี พร้อมวัสดุพีอีอีเค หรือเอสยูเอส303 ป้องกันไฟฟ้าสถิตและรอยดูดจับบนชิ้นงานเมื่อนำไปใช้