MPS-34

การตรวจสอบทำได้ง่ายด้วยการแสดงผลแบบ 2 สี

สวิตช์เอาต์พุตเปลี่ยนสีแสดงการเปิด/ปิดตามการทำงาน ตั้งค่าได้ 4 รูปแบบ

ช่วงระดับแรงดันกว้าง -0.1 ~ 1.0MPa

ประเภทความดันสุญญากาศ: -101.3 kPa แรงดันบวก: -0.1 ~ 1MPa
แรงดันเชิงประกอบ: - 101 ~ 500kPa

การตั้งค่าทำได้ง่าย

ใช้ปุ่ม ขึ้น และ ลง เพื่อตั้งค่า
สามารถตั้งระบบการทำงานอัตโนมัติได้

เอาต์พุตแบบสวิตช์มาตรฐานและเอาต์พุตแอนะล็อก

เอาต์พุตแบบสวิตช์ (ตัวเก็บแบบเปิด) เอาต์พุตแอนะล็อก (1 ~ 5V)