PPG

ยางดูดจับทรงลูกบาศก์

PPG

ยางดูดจับขนาดเล็กมากสำหรับจับชิ้นงานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การใช้งาน: ใช้สำหรับจับชิ้นงานขนาดเล็กโดยเฉพาะ เช่น ชิปเซมิคอนดัคเตอร์

ขนาด:
0.55×0.55,0.5×1.3,0.8×1.6,1.3×2.8,2.0x2.8