PQ

ยางดูดจับชนิดไม่หมุน รุ่นพีคิว

PQ

series

ยางดูดจับแบบมีโครงสร้างป้องกันการหมุนสำหรับส่วนประกอบเสริม

การใช้งาน: สำหรับงานที่มีพื้นผิวเรียบและยืดหยุ่น และชิ้นงานที่ไม่หมุนตามยางดูดจับ

ขนาด: φ6,8,10