VFL

เครื่องกรองสุญญากาศภายในพร้อมคู่ต่อประกบ

VFL

series

ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่

การติดตั้งทำได้ง่าย

การเชื่อมต่อแบบเสียบ φ4,φ

ดูแลรักษาสภาพง่าย

ภาชนะบรรจุแบบใส: ตรวจสอบง่าย