PC

ยางดูดจับชนิดลูกสูบ 3 ชั้น รุ่นพีซี

PC

ชุด

  • ประเภททรงลูกสูบ 3 ชั้น
  • การใช้งาน: เมื่อไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งยางดูดจับแบบสปริง
    เมื่อพื้นผิวดูดจับมีลักษณะโค้ง
  • ขนาด: φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90