PM

ยางดูดจับชิ้นงานรูปดาวสำหรับถุงฟิล์ม

PM

ยางดูดจับชิ้นงานรูปดาวสำหรับถุงฟิล์ม
ความสามารถ: ขอบยางที่ยืดหยุ่นเพื่อรับกับชิ้นงานที่อ่อนนุ่มขอบยางที่ยืดหยุ่นเพื่อรับกับชิ้นงานรูปถุง
•การเชื่อมต่อ: 24 (เทียบเท่ากับφ20), 40 (เทียบเท่ากับφ34), 56 (เทียบเท่ากับφ48)