PKB・MG

ยางดูดจับแนวนิเวศวิทยา

PKB·MG

ลูกยางดูดจับพิเศษสองประเภทสำหรับสายการผลิตรถยนต์ : ประเภทแบนและทรงลูกสูบ

การใช้งาน: สำหรับชิ้นงาน เช่น แผ่นเหล็ก

ขนาด: φ30,40,50,60,75,80,85,100,110