CCP

【Discontinuance Notice】

ปั๊มสุญญากาศโรตารีแบบโครงสร้างเรียบง่าย

สามารถใช้งานบนโต๊ะทำงานได้

ประหยัดพื้นที่

ติดตั้งพัดลมระบายความเย็นในตัว

รักษาอุณหภูมิปั๊มไม่ให้สูงขึ้น